Biden’ın açıklamasını kınayan TBMM kararı, Resmi Gazete’de

0 111

Genel Kurul’da dün gerçekleştirilen oturumda, TBMM Lideri Mustafa Şentop’un imzasını taşıyan bildiri okunarak oylamaya sunulmuş, bildiriye AK Parti, CHP, ÂLÂ Parti ve MHP kümeleri kabul oyu, HDP kümesi ise ret oyu vermişti. Bildiri kabul edilmişti.

Bildiri

“ABD Lideri Joe Biden’ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ait Ermeni lobilerinin argümanlarını içeren tezleri sahiplenmesini, TBMM olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden öbür mana taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü formda reddediyoruz. Tarihi hususlarda karar vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Lideri’nin yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok kararındadır.

Birinci Dünya Savaşı kaidelerinde yaşanan, Osmanlı Devleti’nin Türk ve Ermeni halkları için trajik sonuçlar doğuran olaylardan 106 yıl sonra bu türlü sorumsuz bir açıklamanın yapılmasının sebebi, değişen tarihi dokümanlar ya da memleketler arası hukuk normları değil, bugünün küçük çıkar hesaplarında boğulmuş ABD İdaresi’nin radikal Ermeni lobilerinin baskısına boyun eğmesidir. Tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklama, halklar ortasında yakınlaşmaya hiçbir katkı sağlamayan akıldışı ve sorumsuz bir adımdır.

Türkiye, 1915 olaylarının bağımsız uzmanlar ve tarihçiler tarafından araştırılmasını savunmuş, bu gayeyle 2005’te Ortak Tarih Komitesi kurulmasını önermiş ve arşivlerini tüm dünyaya açmıştır. Türkiye’nin bu kadar açık, kendinden ve tarihinden emin, iş birliğinden yana ve bilimsel gerçeklerin ortaya çıkmasını arzulayan halinin altında, 1915 olaylarının gelişim sürecini ve sonuçlarını yakinen bilmesi, uzak ve yakın geçmişinde hiçbir vakit muhakkak bir halka toptan düşmanlık yapmamış olmasının özgüveni vardır. Bu bağlamda hiçbir siyasetçinin ve hükümetin, tarihinin araştırılmasından kaçınmayan, tam bilakis 1915 olaylarına ait münferiden ya da birlikte yapılacak tüm araştırmaları destekleyen Türkiye’ye söyleyecek kelamı olamaz.

Soykırım, kapsamı son derece muhakkak, kullanımı çok somut kaidelere bağlanmış bir milletlerarası hukuk kavramıdır. Açıkça tanımlanmış bir suçlamaya işaret eden bu kavramın tahakkuku, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Hatasının Önlenmesi ve Cezalandırılması Mukavelesi’nde belirtildiği üzere, sırf yetkili bir mahkeme tarafından karar altına alınabilir. 1915 olaylarının hukuken soykırım olarak tanımlanabilmesi için gereken koşulların hiçbiri mevcut değildir. Ayrıyeten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2015 ve 2017 tarihli kararları da 1915 olaylarına tarihi bir tartışmanın ötesinde bir mana atfetmenin mümkün olmadığını açık ve net bir biçimde ortaya koymuştur. Kaldı ki sıfatı ve makamı ne olursa olsun, bir siyasetçinin mahkemelerin yetkisinde olan bir kararı vermeye kalkışması hukuken ve ahlaken büyük bir sorumsuzluk örneğidir.

Bölgemizde kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanması, halkların refah ve emniyet içinde yaşaması için samimi çaba göstermek gerekirken Lider Biden’ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklamanın halkları kutuplaştırmaktan, radikal-aşırıcı çevrelerin gündemini desteklemekten ve nefret telaffuzlarını cesaretlendirmekten öteki bir gayeye hizmet etmeyeceği açıktır. Bu çerçevede Lider Joe Biden’ı, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu kusurlu açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere bölge halkları için barış, istikrar ve itimat içinde yaşama uğraşlarını desteklemeye ve ikili bağlarımız üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz tesirler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz.

101’inci açılış yıl dönümünü gururla idrak etmekte olduğumuz TBMM, kimden ve nereden gelirse gelsin aziz milletimize ve ülkemize yönelik her türlü haksız telaffuz ve davranış karşısında ulusal onurumuzdan, bağımsızlığımızdan ve her safhasıyla iftihar ettiğimiz tarihimizden yana hal almayı sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir. ABD Lideri Joe Biden’ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasının kınanması, reddedilmesi ve yok kararında sayılmasına dair bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmi Gazete’de yayımlanması konusunu Genel Kurul’un tasviplerine arz ederim.”

 

Kaynak: Milliyet

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.