Stratejik Plan Nasıl Hazırlanır Avantajları Neler

0 14

Herhangi bir işletme veya kurum başarılı olmak ve hedeflerine ulaşmak için bir stratejik plana ihtiyaç duyar

Adım 1: Mevcut Durum Analizi

Herhangi bir stratejik planın ilk adımı mevcut durumun analiz edilmesidir Bu işletmenin iç ve dış çevrelerinin analiz edilmesini içerir İç çevre analizi işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesine yardımcı olur

Dış çevre analizi ise işletmenin fırsatlarını ve tehditlerini belirler İç ve dış çevre analizleri SWOT analizinin temelini oluşturur SWOT analizi işletmelerin mevcut durumlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur ve stratejik planlama sürecinde birçok kararın alınmasına yardımcı olur

Adım 2: Hedeflerin Belirlenmesi

Mevcut durum analizi tamamlandıktan sonra işletmenin hedeflerinin belirlenmesi gerekir Hedefler işletmenin uzun vadeli amaçlarını ifade eder

Bu hedefler genellikle SMART kriterlerine uygun olmalıdır SMART kriterleri hedeflerin ölçülebilir erişilebilir gerçekçi zamanlı ve spesifik olması gerektiğini ifade eder

Adım 3: Stratejilerin Geliştirilmesi

Hedefler belirlendikten sonra işletmenin bu hedeflere nasıl ulaşacağına karar vermesi gerekir Bu stratejilerin geliştirilmesini içerir

Stratejiler işletmenin hedeflerine ulaşmak için kullanacağı yolları ifade eder Stratejiler işletmenin mevcut durum analizine hedeflerine ve SWOT analizine dayanarak belirlenir Stratejiler genellikle pazarlama finans insan kaynakları ve işletme faaliyetleri gibi alanları içerir

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.