Son dakika! Bakanlık husus unsur yanıtladı! İşte tam kapanma soruları

0 153

İçişleri Bakanlığı, herkes tarafından merak edilen tam kapanma önlemlerine ait merak edilen soruları yanıtladı. İşte 17 günlük tam kapanma süreciyle ilgili en çok merak edilen sorular ve cevaplar.

Yurt dışı aktarmalı uçuşlarla ilgili olarak yolcuların yurt içi irtibat uçuşları ve öteki seyahatlerini yapabilmeleri için seyahat müsaade evrakı almaları gerekli midir?

Yurt dışı seyahatlerle ilgili rastgele bir kısıtlama/sınırlandırma bulunmamaktadır. Bakanlığımızca yayımlanan 01.07.2020 tarih ve 10504 sayılı Genelgemizde de belirtildiği üzere yurt dışı ilişkili (geliş yahut gidiş) uçakla seyahat edecek olan yolcuların yurt içi aktarma uçuşları ile ikametleri ile irtibatlarını (geliş/gidiş dahil) sağlayacakları öteki ulaşım araçlarıyla (özel araç, otobüs, tren vb.) yapacakları seyahatlerde, yurt dışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla seyahat müsaade dokümanları almalarına gerek bulunmamaktadır.

Tam kapanma kararı öncesinde alınan otobüs biletleri için müsaade almak gerekli midir?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak devir içerisinde yapılacak her türlü kentler ortası seyahat müsaadeye tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zarurî hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat müsaadesi alınması gerekmektedir. Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından evvel alınan biletlerle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 ortasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan otobüs seyahatleri için seyahat müsaade dokümanı istenilmeyecektir.

Tam Kapanma Devrinde sivil toplum kuruluşları yardım faaliyetlerini nasıl sürdüreceklerdir?

Ramazan ayı boyunca besin kolisi ve yemek dağıtımı vb. üzere yardım faaliyeti yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa Toplumsal Dayanak Kümeleri koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri devam edebilecek olup bu maksatla Valilik ve Kaymakamlıklara yapacakları müracaatlarda faaliyetin kapsamı ile birlikte vakıf/dernek faaliyetine katılacak gönüllülerin bilgileri de bildirilecektir. Valilik/Kaymakamlıklar tarafından yapılacak kıymetlendirme ile kuralları taşıdığı belirlenen vakıf/dernek vazifelileri, müracaat yapılan yer ve yardım faaliyetleri ile hudutlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan tarihlerde vilayet göç yönetimi müdürlüklerinden ikamet müsaadesi randevusu bulunan yabancılar kısıtlama kapsamında mıdır?

Tam kapanma önlemlerinin uygulandığı tarihlerde vilayet göç yönetimi müdürlüklerinden ikamet müsaadesi randevusu bulunan yabancılar, randevu tarihini gösterir e-ikamet başvuru/kayıt formu (İstanbul ve Ankara vilayetlerinde randevu tarihini gösterir SMS/mail bilgisi de gereklidir) ve pasaport yerine geçen seyahat evrakıyla bir arada kısıtlamaya tabi olmaksızın vilayet göç yönetimi müdürlüğündeki randevusuna katılabileceklerdir. Bahse mevzu muafiyet ikamet müsaadesi randevusunun vakti ve vilayet göç yönetimi müdürlüğü ile ikamet ortasındaki güzergahla sonludur.

Anneler Günü nedeniyle çiçekçi dükkânları kısıtlamalardan muaf olacaklar mıdır?

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri ortasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri ortasında meskenlere servis formunda de hizmet verebileceklerdir.

Kısıtlama mühletince havalimanları, otogarlar ve tren garlarında bulunan işletmeler açık olacak mıdır?

Havalimanı, gar, liman, terminal üzere yerlerde bulunan iş yerleri, kendi kesimleri için belirlenen genel kurallara tabidirler. Bu kapsamda muhakkak şartlara ve mühletlere tabi olarak açık olabilecek olan yeme-içme yeri, market üzere yerler, belirlenen müddet ve şartlara uymak kaydıyla açık olabilecekler, öteki iş yerleri ise kapalı olacaklardır.

Son günü 30 Nisan 2021 Cuma günü olan SGK prim borçlarının ödenebilmesi için rastgele bir muafiyet tanınacak mıdır?

Patronların, esnafın, genel sağlık, isteğe bağlı ve primini kendi ödeyen öteki sigortalıların; 2021 yılı Mart ayına ilişkin sigorta primleri ile yapılandırılan SGK prim borçlarının 2.taksit ödemelerinin son tarihinin 30 Nisan 2021 olması nedeniyle, tam kapanmanın birinci günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen patron, esnaf ve başka sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.

İleri yaş kümesindeki şahıslar ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdırlar?

Beslenme/temizlik muhtaçlıklarını yerine getiremeyen ileri yaş kümesindeki bireyler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler; bakıma muhtaç kişinin sağlık raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak vakit ve güzergahla hudutlu olacak halde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetleri şehirlerarası seyahat müsaadesi manasına gelmekte midir?

Genelgemiz kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren her türlü vasıtayla yapılacak olan kentler ortası seyahatler, lakin zarurî hallerin varlığı halinde seyahat müsaade heyetlerinden müsaade alınması kuralına tabidir. Bu doğrultuda; muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak vakit ve güzergahla sonlu olan (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamalarına dair muafiyeti bulunan bireylerin yapacakları kentler ortası seyahatleri de müsaadeye tabidir.

İkameti ve iş yeri farklı kentlerde olan personeller şehirlerarası seyahat müsaadesine tabi midir?

Bireylerin ikamet ettikleri vilayetlerle çalıştıkları vilayetlerin farklı olduğu ve işe geliş gidişin sistemli olarak günlük yapıldığı İstanbul-Gebze, İstanbul-Çorlu/Çerkezköy, İstanbul/Yalova, İzmir-Manisa, Kütahya-Uşak ve gibisi sınır/komşu olan vilayetlerde, Vilayet Hıfzıssıhha Şuralarının bu mevzuda alacakları kararlar doğrultusunda emekçi servisleri ile yapılan yolcu nakliyeciliği faaliyetleri kentler ortası seyahat müsaadesine tabi olmaksızın yapılabilecektir.

Vergi ödemesi ne olacak?

Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın birinci günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ait tahakkuk fişi yahut elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi kontrollerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Şehirlerarası seyahat kuralları neler?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak periyotta yapılacak her türlü şehirlerarası seyahat müsaadeye tabi tutulacak. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zarurî hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat müsaadesi alınması gerekecek.

Yargı mensupları muaf mı?

Yargısal vazifelerin icrasıyla sonlu kalmak kaydıyla avukatların ve avukat stajyerlerinin; sokağa çıkma kısıtlaması mühletince bulundukları kent içinde ve mecburî hallerde ofislerine, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk ünitelerine, resmî kurumlara, noterliklere gitmeleri rastgele bir kısıtlamaya doğal değil.

Basın mensupları seyahat edebilir mi?

Turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının vazifeleri gereği yapacakları şehirlerarası seyahatlerinde, denetim esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca düzenlenen misyon evraklarını ibraz etmek kaydıyla seyahat müsaade evrakı almalarına gerek bulunmamakta.

Seyahati mecburî işler ne olacak?

Yürütülen faaliyetin tabiatı gereği şehirlerarası seyahati zarurî olan ve genelgede muafiyet tanınan nakliyecilik, kargo, lojistik, nakliye vb. faaliyetlerinde bulunan ve e-başvuru sistemi üzerinden vazife dokümanı almış olan sürücü, muavin, hostes üzere görevlilerin, yük ve yolcu nakliyeciliği yapılan araçlarla şehirlerarası seyahatleri için ayrıyeten seyahat müsaade dokümanı almalarına gerek bulunmamakta.

Sigorta acentaları ve eksperleri sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf mıdır?

Sigorta acentaları tam kapanma devrinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup faaliyetlerine orta vermeleri gerekmektedir. Tam kapanma devri içerisinde sigorta eksperleri yalnızca bir kaza durumunda ilgili ana sigorta şirketince misyon dokümanı düzenlenmesi ve hasar güzergahı/zamanı ile hudutlu kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaktır. Bu kapsamda hasarla ilgili olarak sokağa çıkacak olan sigorta eksperlerinin, kontrollerde ana sigorta şirketlerince düzenlenen görevlendirme dokümanı ve kurumsal kimlik kartını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ana sigorta şirketleri tarafından bu kapsamda düzenlenen görevlendirme dokümanlarının bir örneği eş vakitli olarak Valilik/Kaymakamlıklar vasıtasıyla ilgili kolluk ünitelerine gönderilecektir.

Soru: Ziraî araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Yanıt: Ziraî araçların tamir bakım atölyeleri ile oto tamircileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf değildir. Tam kapanma devrinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması mühletince ziraî üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların tamir ve bakımlarını yerine getiren tamir ve bakım atölyeleri ile oto tamircileri kapalı tutulacaktır. Lakin üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından zarurî durumların oluşması halinde bu işyerleri, kısa periyodik ve ilgili arızanın giderilmesi gayesiyle kaymakamlığın/kolluğun bilgisi dahilinde süreksiz olarak açılabilecek, davet üzerine ve yalnızca bahse mevzu arızanın giderilmesine yönelik hizmet sunabileceklerdir. Bu hizmeti sunmak emeliyle işyerlerine gelmek durumunda olan misyonlu şahıslar, yalnızca bu faaliyetlerle hudutlu olmak ve güzergah/zamanla uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından süreksiz olarak muaf olacaklardır.

3-15 Mayıs 2021 tarihleri ortasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi?

Tam kapanma devri içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri ortasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile öteki maaş/aylık/ücret ödemeleri; – Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve mühletlere uyulmak, – TC Kimlik numarası yahut öteki yöntemlere nazaran açıklanacak olan takvim ve müddetler içerisinde kendi kümesine denk gelen müddette kullanmak, – Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, – Güzergah ve vakit kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa müddette geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük kıymet taşınmaktadır. Maaş/aylık/ücret yahut ikramiye ödemeleri sırasında fiziki uzaklık kuralı başta olmak üzere salgınla uğraş önlemlerine muhalif imgelerin oluşmaması için mülki yönetim amirlerinin uyumunda banka idarelerince gerekli gerekli önlemler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak işçi sayısının artırılması gerekmektedir. Ağırlaşmanın önüne geçilebilmesi maksadıyla bu devirde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.

Engelli ve yaşlı aylıkları ile toplumsal takviye ödemeleri hak sahiplerine nasıl ulaştırılacak?

Tam kapanma devri içerisinde 5-10 mayıs tarihleri ortasında yapılacak olan gerek engelli ve yaşlı aylıkları gerekse toplumsal dayanak ödemelerinin salgınla çaba şartlarına uygun halde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı, PTT Genel Müdürlüğü ve Valiliklerimizle yapılan görüşmeler sonucunda PTT kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacaklar olanlar hariç olmak üzere; – Engelli ve yaşlı aylığında 867.242, – Toplumsal takviye ödemesinde ise 765.852, hak sahibinin ödemelerinin konutlarında gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığınca kamuoyu ile paylaşılmıştır.5-10 Mayıs tarihleri ortasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile toplumsal takviye ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki toplam 1.633.094 hak sahibinin ödemeleri; valilerimizin uyumunda ve Vefa toplumsal takviye kümeleri bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk vazifelileri ve öteki kamu işçisi aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim formunda yapılacaktır.

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında nasıl davranmalılar?

Tam kapanma periyodunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması mühletince sokak hayvanlarını besleyecek olan vatandaşlarımıza mülki makamlar ile kolluk ünitelerince gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar; ikametleri ile besleme noktaları ortasındaki güzergahla sonlu kalmak, yapılacak besleme faaliyetini karşılayabilecek minimum kişi kapsamında kalmak, kolluk kuvvetlerince yapılacak kontrollerde hayvan besleme faaliyetine dair yeni fotoğraf/video çekimi manzaralarını sunmak yahut sokak hayvanlarını beslemek için götürdükleri materyalleri göstermek üzere kurallara uymak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ayrıyeten rastgele bir evrak ibrazına gerek kalmaksızın faaliyette bulunabileceklerdir.

Turkuaz basın kartı sahibi basın mensupları sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahatleri kısıtlamalarına tabi midir?

Yürüttükleri kamusal vazifenin ivediliği göz önünde bulundurularak turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensupları kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına tabi olmayacaklardır. Gerek kolluk görevlilerince yapılacak kontrollerde gerekse şehirlerarası toplu taşıma araçlarından biletleme basamağında turkuaz basın kartı dışında ayrıyeten bir müsaade ya da evrak istenilmeyecektir.

Gezginci arıcılık faaliyetinde bulunanların şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

03.04.2021 tarih ve 6202 sayılı Genelgemizde; Gezici arıcılıkla iştigal eden şahısların, şehirlerarası intikale başlamadan evvel başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri, kendileri ile ilgili sağlık denetimlerini yapmış olmaları ve gittikleri yerlerde mümkün olduğunca lokal halkla temas etmemeleri kaydıyla faaliyetlerine kısıtlama getirilmeyeceği belirtilmişti.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sıhhati, Besin ve Yem Kanunu çerçevesinde gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan şahısların vilayetler ortası yer değişiklikleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Arı Kayıt Sistemi (AKS) kayıt evrakı ile sevk evrakı almaları gerekmektedir. Bu doğrultuda gezginci arıcıların, arıcılık faaliyetleri kapsamında yapacakları şehirlerarası seyahatleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince düzenlenen AKS Kayıt Dokümanı ile sevk dokümanının varlığı halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak kontrollerde ayrıyeten seyahat müsaade evrakı istenilmeyecektir. Tıpkı kent içerisinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek isteyen arıcılara da AKS kayıt dokümanı, güzergah ve vakit denetimi yapılarak müsaade verilecektir.

At yarışı tertiplerine katılmak maksadıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve öteki çalışanların şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

At yarışları karşılaşmalarının icra edilmesine devam edildiğinden tertibin yürütücüsü olan Türkiye Jokey Kulübü tarafından yalnızca zarurî durumlar için düzenlenecek görevlendirme dokümanının ibraz edilmesi kaydıyla at sahipleri, antrenörler ve seyisler, farklı vilayetlerde düzenlenen tertiplere katılmak emeliyle şehirlerarası seyahat yasağından muaf tutulacaktır.

Karşılaşmanın düzenlendiği vakit ve güzergah kısıtlamasına tabi olacak olan Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen görevlendirme evraklarının bir örneği eş vakitli olarak Valilik/Kaymakamlıklar vasıtasıyla ilgili kolluk ünitelerine gönderilecektir.

Kaynak: Milliyet

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.